Strona główna O projekcie Opis szkoleń Szkolenia projektowe Kontakt
 

Edukacja zdalna
- szansą na zwiększenie zasięgu
kształcenia ustawicznego w regionie

Projekt "Edukacja zdalna - szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie" jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
Okres realizacji projektu to 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2012.CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

www.efs.gov.pl

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego