Strona główna O projekcie Opis szkoleń Szkolenia projektowe Kontakt
 

Projekt przewiduje realizacje 44 szkoleń zdalnych (e-content), które stanowić będą materiały uzupełniające do zajęć stacjonarnych, prowadzonych w ramach 5 kierunków nauczania:

  • TECHNIK MECHATRONIK,
  • TECHNIK BHP,
  • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
  • TECHNIK GAZOWNICTWA,
  • TECHNIK MECHANIK.

Szczegółowy wykaz kursów:

KIERUNEKLPKURS
TECHNIK MECHATRONIK1Podstawy mechatroniki
2Technologie i konstrukcje mechaniczne
3Proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych
4Technologia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
5Proces programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych
6Technologia napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
7Proces programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie
TECHNIK BHP1Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
2Podstawy konstrukcji mechanicznych
3Podstawowe układy sterowania i regulacji
4Podstawowe techniki wytwarzania
5Odwzorowywanie elementów maszyn, wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania
6Materialne środowisko pracy
7Kształtowanie środowiska pracy
8Człowiek w procesie pracy
9Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny prac
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH1Konstrukcje mechaniczne cz. 1
2Konstrukcje mechaniczne cz. 2
3Techniki wytwarzania
4Podstawy elektrotechniki i automatyki cz. 1
5Podstawy elektrotechniki i automatyki cz. 2
6Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
7Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
8Silniki pojazdów samochodowych
9Podwozia pojazdów samochodowych
10Nadwozia pojazdów samochodowych
11Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
TECHNIK GAZOWNICTWA1Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
2Dobieranie i badanie materiałów konstrukcyjnych
3Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
4Magazynowanie paliw gazowych
5Odwzorowywanie elementów maszyn oraz posługiwanie się dokumentacją techniczno – ruchową
6Stosowanie aparatury kontrolno – pomiarowej w gazownictwie
7Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych
8Usuwanie awarii w gazociągach
TECHNIK MECHANIK1Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
2Podstawy konstrukcji mechanicznych
3Podstawowe układy sterowania i regulacji
4Podstawowe techniki wytwarzania
5Technologia wytwarzania części maszyn
6Proces projektowania części maszyn
7Eksploatacja maszyn i urządzeń
8Rynek pracy
9Obrabiarki CNC
-             1Szkolenie on-line w zakresie równości szans


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego