Strona główna O projekcie Opis szkoleń Szkolenia projektowe Kontakt
 

Nasz projekt o charakterze edukacyjnym skierowany jest do słuchaczy PPSNTdD w zawodzie technika:

 • mechatronika
 • mechanika
 • bhp
 • pojazdów samochodowych
 • gazownictwa
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
Okres realizacji projektu to 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2012.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
 1. 48 godzinne przeszkolenie z zakresu obsługi platformy Moodle na poziomie wykładowcy − 30 nauczycieli:
  • wprowadzenie do e-learningu i platformy Moodle
  • rozpoczęcie pracy nauczyciela w systemie moodle i procedury z tym związane
  • rejestracja nowych przedmiotów i procedury zapisywania uczniów na kursy
  • ustawienia kursu, ich wprowadzanie i dostosowywanie do potrzeb prowadzonych zajęć
  • narzędzia komunikacyjne w systemie Moodle
  • raporty
  • charakterystyka podstawowych zasobów kursu w systemie Moodle,
  • możliwości wykorzystania systemu Moodle do budowy elektronicznych materiałów edukacyjnych
  • obsługa błędów, sposoby rozwiązywania problemów i uzyskiwanie pomocy.
 2. 4 godzinne przeszkolenie z zakresu obsługi platformy Moodle − 240-320 słuchaczy
  • podstawy korzystania z platformy Moodle
  • korzyści związane z nauką on-line.
 3. materiały szkoleniowe
 4. certyfikat ukończenia szkolenia.


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego