Realizator projektu
Projekt "Nowoczesna szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Okres realizacji projektu trwa od 1 września 2011 roku do 31 lipca 2012 roku.
 


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

www.efs.gov.pl

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego