Realizator projektu
 

W ramach projektu "Nowoczesna szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna" oferujemy Państwu udział w cyklu szkoleń, warsztatów i konsultacji. Projekt obejmuje:

 1. Kurs doskonalący dotyczący procedury wdrażania kształcenia dualnego i modułowego, składający się z czterech 15‑godzinnych modułów, obejmujących w sumie 60 godz. dydaktycznych
  • 1.1. Moduł I – Istota kształcenia dualnego i modułowego
  • 1.2. Moduł II – Wyznaczniki jakości kształcenia dualnego i modułowego
  • 1.3. Moduł III – Pakiety edukacyjne w kształceniu dualnym i modułowym
  • 1.4. Moduł IV – Szanse i bariery w kształceniu dualnym i modułowym
 2. Warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. Warsztaty z zakresu obsługi platformy IT.
 4. Merytoryczne konsultacje grupowe z zakresu wdrażania do praktyki edukacyjnej kształcenia dualnego i modułowego w kameralnych, 10 – osobowych grupach.
 5. 8 Sesji branżowych na temat nowych technologii w kształceniu zawodowym (po 2 dla każdej branży, branże: gazownicza, mechatroniczno – mechaniczna, informatyczna i medyczna).
 6. Wyjazdy studyjne do zakładów pracy w celu rozpoznania nowych technologii i nowoczesnych stanowisk pracy.

W ramach projektu oferujemy Państwu również wymianę doświadczeń z trenerami oraz z uczestnikami projektu poprzez platformę IT. Ponadto na platformie zostanie utworzone forum najlepszych rozwiązań dotyczących wdrażania do praktyki szkoły zawodowej kształcenia dualnego i modułowego oraz zostaną umieszczone przykładowe pakiety edukacyjne i raporty.

Wszystkie działania w ramach projektu są bezpłatne!

Po zakończeniu projektu otrzymają Państwo certyfikat.CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

www.efs.gov.pl

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego