Realizator projektu
 

Projekt "Nowoczesna szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna" kierujemy do wszystkich nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa łódzkiego.

Aby wziąć udział w projekcie należy czytelnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Biurze Projektu (ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź) lub wysłać zeskanowany dokument na adres e-mail:


Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Projektu są dostępne w załącznikach:


Formularz zgłoszeniowy
 
Regulamin projektu


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

www.efs.gov.pl

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego