Wymagane dokumenty:

dla formy szkolnej:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • trzy zdjęcia
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (skierowanie do odebrania w sekretariacie Szkoły)
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • dokument tożsamości do wglądu

dla formy kursowej:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
  • jedno zdjęcie
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (skierowanie do odebrania w sekretariacie Szkoły)
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • dokument tożsamości do wglądu



Terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

na II semestr roku szkolnego 2017/2018

1. Od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 3 lutego 2018 r. - kandydaci składają wymagane dokumenty
w sekretariacie szkoły.

2. Do dnia 5 lutego 2018 r. - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.

3. Dnia 6 lutego 2018 r. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych.

4. Od dnia 6 lutego 2018 r. do dnia 9 lutego 2018 r. - rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc).

5. Dnia 10 lutego 2018 r. - ostateczne listy przyjętych kandydatów.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

poniedziałek Nieczynne
wtorek 10:00 - 18:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 10:00 - 18:00
sobota 08:00 - 16:00
niedziela Nieczynne