Wymagane dokumenty:

dla formy szkolnej:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • trzy zdjęcia
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (skierowanie do odebrania w sekretariacie Szkoły)
  • wypełniony kwestionariusz osobowy - forma szkolna
  • dokument tożsamości do wglądu

dla formy kursowej:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
  • jedno zdjęcie
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (skierowanie do odebrania w sekretariacie Szkoły)
  • wypełniony kwestionariusz osobowy - forma kursowa
  • dokument tożsamości do wgląduDokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

poniedziałek Nieczynne
wtorek 10:00 - 18:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 10:00 - 18:00
sobota 08:00 - 16:00
niedziela Nieczynne