Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji czerwiec – lipiec 2017 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)

Na każdy egzamin należy przyjść 45 minut wcześniej z dowodem tożsamości 
i kilkoma czarno piszącymi długopisami.
 
Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.
 
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajdą Państwo tutaj.
 
Imienne listy słuchaczy z podziałem na poszczególne zmiany zostaną wywieszone 
na tablicy przy sekretariacie szkoły do 20 maja 2017 roku.

 

Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2017 roku

Informujemy, że 16 lutego 2017 r. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
 
dla słuchaczy kierunków:
 
drugiego semestru kierunku technik informatyk,
drugiego semestru kierunku technik teleinformatyk,
drugiego semestru kierunku technik rachunkowości,
trzeciego semestru kierunku technik drogownictwa,
trzeciego semestru kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
trzeciego semestru technik realizacji dźwięku,
czwartego semestru kierunku technik informatyk,
czwartego semestru kierunku technik rachunkowości,
czwartego semestru kierunku technik realizacji dźwięku
 
uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych B.09., A.35., E.07., M.19., M.20.,
absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.20. (ukończyli kurs w styczniu 2017)
 
oraz słuchaczy i absolwentów szkoły którzy nie podeszli lub nie zdali egzaminu we wcześniejszych sesjach 
a chcą podejść do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2017 r.

 

Więcej artykułów…

 1. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń - luty 2017 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 2. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w styczniu 2017 roku.
 3. Komunikat dla słuchaczy przystępujących 
w sesji sierpień – październik 2016 r. 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 4. Komunikat dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2016 r. (NOWY egzamin)
 5. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń – luty 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 6. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 7. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji sierpień – październik 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 8. Koniec sesji egzaminacyjnej maj – lipiec 2015 roku.
 9. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji maj – lipiec 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 10. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji letniej 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 11. Koniec sesji egzaminacyjnej styczeń - luty 2015
 12. Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r. (NOWY egzamin)
 13. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń – luty 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 14. Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2015 r. (NOWY egzamin)
 15. Termiarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji wrzesień – październik 2014 r.
 16. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 17. Komunikat dotyczący egzaminów w sesji wrzesień 2014 r. dla uczestników kursów i słuchaczy IV semestrów (NOWY egzamin).
 18. Komunikat dla absolwentów przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 19. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów przystępujących w styczniu 2014r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie
 20. Komunikat dla absolwentów
 21. Komunikat w sprawie wydawania suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z "nowego" egzaminu zawodowego
 22. Komunikat dla słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (STARY EGZAMIN) w styczniu 2014 r.
 23. Komunikat dla słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (NOWY EGZAMIN z kwalifikacji) w styczniu 2014r.
 24. Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie – czerwiec 2013 (egzamin na nowych zasadach)
 25. Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013 (egzamin na starych warunkach).
 26. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013
 27. Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013
 28. Komunikat dla słuchaczy, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2013 roku.
 29. SESJA EGZAMINACYJNA – CZERWIEC 2012
 30. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2012