Koniec sesji letniej

Sesja letnia, czerwiec-lipiec 2017 w naszym Centrum przeszła do historii. Wyniki egzaminów poznamy 25 sierpnia 2017 r.

Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji czerwiec – lipiec 2017 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)

Na każdy egzamin należy przyjść 45 minut wcześniej z dowodem tożsamości 
i kilkoma czarno piszącymi długopisami.
 
Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.
 
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajdą Państwo tutaj.
 
Imienne listy słuchaczy z podziałem na poszczególne zmiany zostaną wywieszone 
na tablicy przy sekretariacie szkoły do 20 maja 2017 roku.

 

Więcej artykułów…

 1. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2017 roku
 2. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń - luty 2017 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 3. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w styczniu 2017 roku.
 4. Komunikat dla słuchaczy przystępujących 
w sesji sierpień – październik 2016 r. 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 5. Komunikat dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2016 r. (NOWY egzamin)
 6. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń – luty 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 7. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 8. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji sierpień – październik 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 9. Koniec sesji egzaminacyjnej maj – lipiec 2015 roku.
 10. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji maj – lipiec 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 11. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji letniej 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 12. Koniec sesji egzaminacyjnej styczeń - luty 2015
 13. Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r. (NOWY egzamin)
 14. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń – luty 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 15. Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2015 r. (NOWY egzamin)
 16. Termiarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji wrzesień – październik 2014 r.
 17. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 18. Komunikat dotyczący egzaminów w sesji wrzesień 2014 r. dla uczestników kursów i słuchaczy IV semestrów (NOWY egzamin).
 19. Komunikat dla absolwentów przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 20. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów przystępujących w styczniu 2014r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie
 21. Komunikat dla absolwentów
 22. Komunikat w sprawie wydawania suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z "nowego" egzaminu zawodowego
 23. Komunikat dla słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (STARY EGZAMIN) w styczniu 2014 r.
 24. Komunikat dla słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (NOWY EGZAMIN z kwalifikacji) w styczniu 2014r.
 25. Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie – czerwiec 2013 (egzamin na nowych zasadach)
 26. Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013 (egzamin na starych warunkach).
 27. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013
 28. Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013
 29. Komunikat dla słuchaczy, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2013 roku.
 30. SESJA EGZAMINACYJNA – CZERWIEC 2012