Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej 2018 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji zimowej 2018 roku przez uczniów/ słuchaczy/ absolwentów upływa 10 września 2017 r

Koniec sesji letniej

Sesja letnia, czerwiec-lipiec 2017 w naszym Centrum przeszła do historii. Wyniki egzaminów poznamy 25 sierpnia 2017 r.

Więcej artykułów…

 1. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji czerwiec – lipiec 2017 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 2. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2017 roku
 3. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń - luty 2017 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 4. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w styczniu 2017 roku.
 5. Komunikat dla słuchaczy przystępujących 
w sesji sierpień – październik 2016 r. 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 6. Komunikat dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2016 r. (NOWY egzamin)
 7. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń – luty 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 8. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 9. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji sierpień – październik 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 10. Koniec sesji egzaminacyjnej maj – lipiec 2015 roku.
 11. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji maj – lipiec 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 12. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji letniej 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 13. Koniec sesji egzaminacyjnej styczeń - luty 2015
 14. Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r. (NOWY egzamin)
 15. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń – luty 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 16. Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2015 r. (NOWY egzamin)
 17. Termiarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji wrzesień – październik 2014 r.
 18. Komunikat dla słuchaczy przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)
 19. Komunikat dotyczący egzaminów w sesji wrzesień 2014 r. dla uczestników kursów i słuchaczy IV semestrów (NOWY egzamin).
 20. Komunikat dla absolwentów przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)
 21. Komunikat dla słuchaczy i absolwentów przystępujących w styczniu 2014r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie
 22. Komunikat dla absolwentów
 23. Komunikat w sprawie wydawania suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z "nowego" egzaminu zawodowego
 24. Komunikat dla słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (STARY EGZAMIN) w styczniu 2014 r.
 25. Komunikat dla słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (NOWY EGZAMIN z kwalifikacji) w styczniu 2014r.
 26. Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie – czerwiec 2013 (egzamin na nowych zasadach)
 27. Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013 (egzamin na starych warunkach).
 28. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013
 29. Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013
 30. Komunikat dla słuchaczy, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2013 roku.