Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2011

Poniżej znajdą Państwo terminy oraz listy osób uczestniczących w egzaminach zawodowych zaplanowanych na czerwiec 2011 dla kierunków:

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik mechatronik

- technik gazownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik pojazdów samochodowych

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy