Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – styczeń 2012

Komunikat dla słuchaczy i absolwentów, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

 

Termin składania deklaracji o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe minął 20 września 2011r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2012 r.

1. Etap pisemny - 17 stycznia 2012 r. (wtorek) – godz.12.00

2. Etap praktyczny - od 18 do 20 stycznia 2012 r.

 

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego będzie zamieszczony na stronach OKE do 9 grudnia 2011 r.)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2012 r.