Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – styczeń 2012r

 

Komunikat dla zdających w styczniu 2012 roku egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych, technika bezpieczeństwa i higieny pracy, technika mechatronika w części pisemnej odbędzie się w dniu 17 stycznia 2012r. o godz.12.00.

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 11.15 przed salą konferencyjną Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Egzamin trwa 120 minut.

 

 

Egzamin praktyczny dla technika pojazdów samochodowych odbędzie się 18 stycznia 2012r. od godz. 9.00. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 przed salą zieloną. Egzamin trwa 240 minut. Na egzamin praktyczny należy zabrać z sobą kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

 

Egzamin praktyczny dla technika bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 18 stycznia 2012r. od godz. 9.00. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 przed salą konferencyjną. Egzamin trwa 180 minut. Na egzamin praktyczny należy zabrać z sobą kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

 

Egzamin praktyczny dla technika mechatronika (grupa łódzka) odbędzie się 18 stycznia 2012r. od godz. 9.00. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 przed salą szarą lub wrzosową. Egzamin trwa 240 minut.

 

Egzamin praktyczny dla technika mechatronika (grupa tomaszowska) odbędzie się 18 stycznia 2012r. od godz. 15.00. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 14.30 przed salą szarą lub wrzosową. Egzamin trwa 240 minut.

 

Na każdy z w/w egzaminów należy zabrać z sobą dowód tożsamości i czarny długopis.

 

Na egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

 

Hasła dostępu do strony OKE w Łodzi umożliwiające samodzielne sprawdzenie swoich wyników egzaminów są do osobistego pobrania w bibliotece szkolnej w czasie jej otwarcia.