Komunikat dla słuchaczy, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2013 roku.

Komunikat dla słuchaczy, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2013 roku.

 

Termin składania deklaracji o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe upłynął  20 września 2012r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2013 r.

1. Etap pisemny - 15 stycznia 2013 r. (wtorek) – godz.12.00

2. Etap praktyczny - od 16 do 18  stycznia 2013 r. .

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, będzie zamieszczony na stronach OKE po  9 grudnia 2012 r.)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2013r.