Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013

Komunikat dla słuchaczy, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2013 roku.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2013 r.

1. Etap pisemny - 15 stycznia 2013 r. (wtorek) – godz.12.00 – dla wszystkich kierunków.

2. Etap praktyczny - od 16 stycznia 2013 r.

- technik mechatronik – 16 stycznia 2013r. zmiana I od godz.9.00

- technik informatyk – 16 stycznia 2013r. zmiana II od godz.15.00

- technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej – 16 stycznia 2013r. zmiana I od godz.9.00

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 16 stycznia 2013r. zmiana I od godz.9.00

- renowator zabytków architektury – od 16 stycznia 2013r

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2013r.