Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013

Komunikat dla słuchaczy, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w czerwcu 2013 roku. oraz dla absolwentów którzy ukończyli szkołę w czerwcu.

 

Termin składania deklaracji o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe upłynął 20 grudnia 2012r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2013 r.

1. Etap pisemny - 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) – godz.12.00

2. Etap praktyczny - od 18 do 21  czerwca 2013 r. .

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, będzie zamieszczony na stronach OKE  do 06 kwietnia 2013 r.)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 30 sierpnia 2013r.