Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2013 (egzamin na starych warunkach).

Egzamin pisemny – 17 czerwca 2013 r. w godz.12.00-14.00 dla wszystkich kierunków; technik gazownictwa, technik informatyk, technik organizacji produkcji filmowej
i telewizyjnej, technik drogownictwa, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń sanitarnych.

Egzamin praktyczny:
- technik gazownictwa – 18 i 19 czerwca 2013 zmiana I i II
- technik informatyk – 18 i 19 czerwca 2013 – zmiana I i II
- technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej – 18 czerwca 2013r. - zmiana I
- technik drogownictwa – 18 czerwca 2013r. – zmiana I
- technik mechatronik – 18 i 19 czerwca 2013 – zmiana I i II
- technik pojazdów samochodowych- 19 czerwca 2013 – zmiana I i II
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 18 czerwca 2013r – zmiana I
- technik organizacji usług gastronomicznych – 18 czerwca 2013 – zmiana I
- technik organizacji reklamy – 18 czerwca 2013 – zmiana I
- technik logistyk – 18 czerwiec 2013 – zmiana I
- technik elektryk – 19 czerwca 2013 – zmiana I
- technik mechanik – 18 czerwca 2013 – zmiana I
- technik urządzeń sanitarnych – 18 czerwca 2013 – zmiana I.


Zmiana I – rozpoczyna się o godz.09.00.

Zmiana II – rozpoczyna się o godz.15.00.