Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie – czerwiec 2013 (egzamin na nowych zasadach)

Materiały i przybory pomocnicze z których może korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2013 r.:

  • kalkulator, ołówek, gumka, linijka - technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik drogownictwa , technik logistyk, technik mechanik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej,  technik urządzeń sanitarnych , technik elektryk, technik gazownictwa, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali,
  • kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka - technik organizacji usług gastronomicznych,
  • kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka, kredki - 12 kolorów - technik organizacji reklamy,
  • technik informatyk i technik teleinformatyk nie korzystają z żadnych przyborów pomocniczych w etapie praktycznym egzaminu zawodowego.

W sekretariacie szkoły można sprawdzić indywidualny termin egzaminu i przydział zmiany oraz sali na egzamin.

Egzamin potwierdzający kwalifikację M.18 w zawodzie technik pojazdów samochodowych, odbędzie się w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi, ul.Prożka 3/5

Egzamin pisemny dla kwalifikacji: M.18; E.12; E.15; A.33; A.36 odbędzie się 14 czerwca 2013 r. od godz.12.00.

Egzamin praktyczny;
Kwalifikacja M.18 – od 24 do 28 czerwca 2013r, na zmianach – I, II, III
Kwalifikacja E.12 – 24 i 25 czerwca 2013r. na zmianach – I, II, III
Kwalifikacja E.15 – 26 czerwca 2013r, na zmianach – I, II
Kwalifikacja A.33 – 26 i 27 czerwca 2013r. na zmianach – I i III
Kwalifikacja A.36 – 26 i 27 czerwca 2013r. na zmianach – I i III.

Zmiana I rozpoczyna się od godz.08.00.
Zmiana II rozpoczyna się od godz. 12.00.
Zmiana III rozpoczyna się od godz. 16.00.