Część pisemna egzaminu odbędzie się 14 stycznia 2014 r. (wtorek) od godz.12.00 do 14.00.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniach 15 – 17 stycznia 2014 r. Szczegółowy harmonogram będzie podany po 13 grudnia 2013 r.

Deklarację na w/w egzamin należy złożyć w szkole, w pokoju B008 w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r.