Komunikat dla absolwentów

Absolwenci, którzy ukończyli naszą szkołę w czerwcu i chcą przystąpić ponownie lub po raz pierwszy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin), muszą składać  deklaracje do egzaminu w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia.

Absolwenci, którzy ukończyli naszą szkołę w styczniu i chcą przystąpić  po raz pierwszy lub kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin), muszą składać deklaracje do egzaminu w nieprzekraczalnym terminie do 20 września.

Ostatnie egzaminy „po staremu” odbędą się w 2017 roku.