Komunikat dla absolwentów przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)

Egzamin pisemny odbędzie się 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) w sali wielofunkcyjnej CKUNT (dawna sala gimnastyczna) w godz. 12:00 – 14:00.

Proszę przyjść 45 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami. Na egzamin nie wolno wnosić żadnych innych pomocy dydaktycznych ani urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin praktyczny – terminy:
Technik elektryk – 25 czerwca 2014 r. (środa) godz. 09:00 – 13:00 – sala wielofunkcyjna,
Technik mechanik – 24 czerwca 2014 r. (wtorek) godz. 09:00 – 12:00 – sala wielofunkcyjna,
Technik urządzeń sanitarnych - 24 czerwca 2014 r. (wtorek) godz. 09:00 – 12:00 – sala wielofunkcyjna,
Technik mechatronik – 26 czerwca 2014 r. (czwartek) godz. 09:00 – 13:00 – sala wrzosowa,
Technik pojazdów samochodowych – 25 czerwca 2014 r. (środa) godz. 15:00 – 19:00 – sala niebieska,
Technik gazownictwa – 24 czerwca 2014 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00 – sala szafirowa,
Technik informatyk – 26 czerwca 2014 r. (czwartek) godz. 15:00 – 19:00 – sale: piaskowa i zielona,
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej – 24 czerwca 2014 r. godz. 09:00 – 12:00 – sala wielofunkcyjna,
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 24 czerwca 2014 r. godz. 09:00 – 12:00 – sala wielofunkcyjna,
Technik organizacji usług gastronomicznych - 24 czerwca 2014 r. godz. 09:00 – 12:00 – sala wielofunkcyjna,
Technik logistyk - 24 czerwca 2014 r. godz. 09:00 – 12:00 – sala wielofunkcyjna.

Na egzamin praktyczny należy zgłosić się 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym i czarno piszącymi długopisami oraz przyborami pomocniczymi wskazanymi przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na egzamin nie wolno wnosić żadnych innych pomocy dydaktycznych ani urządzeń telekomunikacyjnych.

Przybory z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie:

Technik organizacji usług gastronomicznych kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

Technik elektryk

Technik mechanik

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik gazownictwa

Technik logistyk

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

Technik pojazdów samochodowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik informatyk

Technik mechatronik 

nie korzystają podczas egzaminu praktycznego z żadnych przyborów pomocniczych.