Komunikat dla słuchaczy przystępujących w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)

Na każdy egzamin należy przyjść 45 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami. Na egzamin nie wolno wnosić żadnych pomocy dydaktycznych ani urządzeń telekomunikacyjnych. Zdający egzamin praktyczny z kwalifikacji M.12 oraz  M.18 zobowiązani są do przyjścia na egzamin w stosownym stroju roboczym.

Egzamin pisemny odbędzie się 16 czerwca 2014 r. (poniedziałek) według poniższego harmonogramu:

Godzina 08:00

– sala zielona (jeden zdający z kwalifikacji E.15)

Godzina 10:00 

– sala zielona (jeden zdający z kwalifikacji A.34)
– sala konferencyjna – kwalifikacje: A.33, E.12, E.15
– sala wielofunkcyjna – kwalifikacja M.18

Godzina 12:00

– sala konferencyjna – kwalifikacje: M.12, A.36, A.34
– sala wielofunkcyjna – kwalifikacje: S.09, E.13
– sala morelowa – kwalifikacja Z.13
– Firma Haering Piotrków Trybunalski – kwalifikacja M.44

Godzina 14:00

– sala konferencyjna – kwalifikacje: A.65, E.14, E.16, M.42

Egzamin praktyczny – terminy:

Kwalifikacja A.33 – sala wielofunkcyjna, egzamin na zmianach I i III w dniach 18 i 30 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja A.34
– sala konferencyjna, egzamin 17 czerwca 2014 r. o godzinie 13:00
Kwalifikacja A.36
– sala makowa, egzamin na zmianach I i III w dniach 9,10,11 i 12 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja A.65
– sala makowa, egzamin na zmianach I i III w dniach 13 i 18 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja E.12
– sala zielona, egzamin na zmianach I, II i III w dniach 30 czerwca, 1 i 2 lipca 2014 r.
Kwalifikacja E.13
– sala zielona, egzamin na zmianach I, II i III w dniach 3 i 4 lipca 2014 r.
Kwalifikacja E.14
– sala zielona, egzamin na zmianie III w dniach 10, 11,12 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja E.15
– sala szafirowa, egzamin na zmianach I, II i III w dniach 1, 2, 3 lipca 2014 r.
Kwalifikacja E.16
– sala szafirowa, egzamin na zmianach II i III w dniu 11 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja M.12
– sala warsztatowa w ZSP 7, egzamin na zmianach I, II i III w dniach 13 i 18 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja M.18
– sala warsztatowa w ZSP 7, egzamin na zmianach I, II i III w dniach 23, 24, 25, 26, 27, 28 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja M.42
– sala niebieska, egzamin na zmianie III w dniach 10, 11, 12 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja M.44
– firma Haering Piotrków Trybunalski, egzamin na zmianach I, II i III w dniu 9 czerwca 2014 r.
Kwalifikacja S.09
– sala konferencyjna, egzamin w dniu 17 czerwca 2014 r. od godziny 13:00
Kwalifikacja Z.13
– sala morelowa, egzamin w dniu 17 czerwca 2014 r, od godziny 13:00.