Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2015 r. (NOWY egzamin)

Deklarację na w/w egzamin należy złożyć w sekretariacie szkoły
w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2014 r.

Część pisemna odbędzie się 08 stycznia 2015 r.

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja odbędzie się 15 stycznia 2015 r., z pozostałych kwalifikacji część praktyczna egzaminu odbędzie się w terminie od 9 stycznia do 25 lutego 2015 r.

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nastąpi 27 marca 2015 r.