Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r. (NOWY egzamin)

Deklarację na w/w egzamin należy złożyć w pokoju B008 lub sekretariacie szkoły
w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2015 r.

Plik z deklaracją znajduje się tutaj.

Część pisemna odbędzie się 22 czerwca 2015 r.

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja (kwalifikacja A.34, S.09 i Z.13) odbędzie się 23 czerwca 2015 r., z pozostałych kwalifikacji część praktyczna egzaminu odbędzie się w terminie od 25 maja 2015 r. do 6 lipca 2015 r.

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nastąpi 28 sierpnia 2015 r.