Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)

Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami.

Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin pisemny:

11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00

Egzamin praktyczny:

12 stycznia 2016 r. godz. 9:00

Technik mechatronik

Technik pojazdów samochodowych

Technik organizacji produkcji filmowej/telewizyjnej

Termin ogłoszenia wyników przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną ze „starego" egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji zimowej 2016 roku oraz wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe to 26 lutego 2016 roku.