Dobry wybór – lepsza przyszłość

Nadrzędnym działaniem w zakresie odpowiedniego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego w powiązaniu z przedsiębiorcami. Współczesne szkolnictwo zawodowe bez pracodawców i nieustannej reakcji na zmieniający się rynek pracy nie ma szansy na prawidłowe funkcjonowanie.

„Dobry wybór – lepsza przyszłóść" – pod takim tytułem odbyły się spotkania z młodzieżą XXVI LO oraz ZSP nr 5 w Łodzi. Miały one na celu przedstawienie oferty edukacyjnej Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Ofertę szkół zaprezentowali szkolni doradcy zawodowi wraz z przedstawicielami firm partnerskich (firmy TME - w XXVI LO oraz TVP Łódź - w ZSP nr 5).
Młodzież przyjęła prelegentów bardzo entuzjastycznie i z dużym zainteresowaniem.
Dzięki takim wspólnym przedsięwzięciom edukacja zawodowa może być atrakcyjna, konkurencyjna i skuteczna.
Współpraca szkół i pracodawców na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego jest właściwą drogą, która zapewnia młodzieży odpowiednie wejście na rynek pracy i profesjonalne przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań na wyznaczonym stanowisku.
Absolwenci współczesnej szkoły zawodowej to osoby, które sprostają wyzwaniom stawianym przez europejski rynek pracy i zarazem znajdą uznanie u potencjalnych pracodawców.