Forum naukowe „Łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców”

 

20 maja br. w łódzkim Technoparku odbyła się konferencja „Łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców". Głównymi organizatorami spotkania był Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny. Honorowy patronat nad Forum objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Gospodarki, zaś patronat medialny Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi. Konferencja stanowiła jednen z elementów projektu „Promocja marki regionalnej łódzkie intelektualnie". 

Główną ideą forum było wypracowanie takich relacji pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi, które pozwolą na kreowanie nowoczesnego, otwartego na potrzeby pracodawców systemu kształcenia, który w konsekwencji pozwoli w pełni wykorzystać kapitał intelektualny naszego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego, środowiska naukowego oraz sektora gospodarki.

Uroczystej inauguracji dokonali Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który podkreślił wielką wagę kształcenia zawodowego w działalności jednostek samorządowych oraz prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –Tomasz Sadzyński, ukazując jego znaczenie i potrzebę rozwoju dla potrzeb inwestorów i partnerów Strefy.

Forum podzielone było na pięć sesji, których głównymi tematami były:

  1. Polityka regionalna;
  2. Specjalizacje i kwalifikacje wyznacznikiem jakości kształcenia zawodowego;
  3. Potrzeby regionalnego rynku pracy;
  4. Dobre praktyki;
  5. Panele dyskusyjne.

Podczas sesji prezentowane były bardzo interesujące zagadnienia dotyczące m.in. wyzwań, jakie stawia nowa reforma szkolnictwa zawodowego i jej dostosowanie do potrzeb zmieniającego się rynku pracy czy roli, jaką powinny spełniać Jednostki Samorządu Terytorialnego w dobie reformy szkolnictwa zawodowego. Przedstawiono również prognozy zatrudnienia w województwie łódzkim oraz zawody nadwyżkowe i deficytowe.

Bardzo ciekawa okazała się sesja dotycząca dobrych praktyk, podczas której przedstawiane były wzorcowe przykłady współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Do wystąpienia w tej sesji został zaproszony Sławomir Fater –Dyrektor naszej Szkoły oraz Dariusz Pytlewski – Dyrektor Handlowy Haering Polska Sp. z o.o., którzy przybliżyli zalety systemu dualnego w kształceniu zawodowym na przykładzie szeroko rozwiniętej współpracy pomiędzy Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, a firmą Haering Polska.

Podczas paneli dyskusyjnych odbyły sie rozmowy dotyczące wpływu pracodawców na wizerunek szkolnictwa zawodowego, wykorzystaniem kwalifikacji zawodowych w praktyce oraz form współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami.

Po podsumowaniu paneli dyskusyjnych i zakończeniu konferencji odbył się spacer po Technoparku, który był niepowtarzalną okazją do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.