Odwiedziny francuskich gości

10 kwietnia 2013r. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele szkolnictwa zawodowego z francuskiego regionu Nord Pas-de-Calais oraz Rhone-Alpes. Goście przybyli do Łodzi na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, a głównym celem ich wizyty była chęć poznania polskiego systemu kształcenia zawodowego oraz związanymi z nim możliwościami współpracy.

Sprawą priorytetową delegacji było również nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze szkołami z terenu Łodzi i województwa oraz organizacja praktyk zawodowych.

Podczas wizyty w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi odwiedzającym towarzyszyła Mariola Mirecka - zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W trakcie spotkania goście poznali ofertę edukacyjną szkoły – realizowane kierunki w formie szkolnej oraz zawodowe kursy kwalifikacyjne. Duże zainteresowanie wywarły stosowane w placówce systemy kształcenia: modułowy i dualny jako te, które kładą szczególny nacisk na umiejętności praktyczne oraz łączą wiedzę teoretyczną, zdobytą na zajęciach z praktyką zawodową.
Wizyta upłynęła w miłej atmosferze, a odwiedzane pracownie zawodowe cieszyły się wśród gości dużym uznaniem.
Okazane zainteresowanie, otwartość oraz chęć współpracy to dla nas zaszczyt i jednocześnie kolejny krok naprzód w kierunku zmiany wizerunku szkolnictwa zawodowego nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej.