Dzień Kariery – Targi Pracy i Edukacji 2013

„Dzień Kariery – Targi Pracy i Edukacji 2013" – pod takim hasłem w czwartek, 25 kwietnia w Centrum Idei Ku Demokracji odbyły się piotrkowskie Targi Pracy.
Główni organizatorzy przedsięwzięcia – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi już po raz 15 stworzyli szansę prezentacji ofert zatrudnienia i edukacji 35 wystawcom z regionu.
Główna idea, która przyświecała imprezie to wspieranie kształcenia ustawicznego, zaś jej cele to szeroko pojęta promocja i prezentacja ofert pracy, przedstawienie i przybliżenie działalności nowych inwestorów w regionie, możliwości kształcenia na poziomie policealnym oraz wyższym.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wśród zwiedzających była nie tylko młodzież, która zastanawiała się nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, ale również osoby dorosłe poszukujące nowych możliwości rozwoju zawodowego i zatrudnienia.
Targom towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji. Należy tu wymienić m.in. seminaria „Festiwal zawodów" oraz „Pozyskiwanie funduszy na uruchomienie działalności gospodarczej".

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi wspólnie z naszym partnerem –firmą Haering Polska S.A. uczestniczyła w przedsięwzięciu. Prezentowaliśmy ofertę zawodowych kursów kwalifikacyjnych na kierunku Technik Mechanik oraz szeroki wachlarz innych form i możliwości kształcenia w placówce. Oferta kursów kwalifikacyjnych na kierunku Technik Mechanik jak zawsze cieszyła się wśród odwiedzających największym zainteresowaniem.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z możliwości kształcenia w naszej szkole.