Nowy rok szkolny, nowe perspektywy...

Dnia 6 września br. o godz. 17:00 w siedzibie naszej szkoły miała miejsce uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014 z udziałem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. Podczas uroczystości słuchacze rozpoczynający naukę w naszej placówce otrzymali z rąk Marszałka indeksy, zaś najlepsi absolwenci rocznika 2013 dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z nagrodami.

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego została połączona z podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Województwem Łódzkim a Fabryką Osi Napędowych - SKB Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Radomsku. Jest to kolejny krok władz samorządowych w kierunku kreowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, otwartego na potrzeby pracodawców i współczesnego rynku pracy. 

Dzięki temu przedsięwzięciu Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi poszerzyło swoją ofertę edukacyjną na terenie miasta Radomska i będzie kształcić na potrzeby Firmy w zawodach związanych z branżą mechaniczną.

Uwieńczeniem uroczystości była przygotowana przez dyrektora Centrum – Sławomira Fatera słodka niespodzianka w postaci wielkiego tortu, który zapoczątkował i osłodził nowy, obiecujący rok szkolny zarówno zaproszonym gościom, jak i słuchaczom Szkoły.