Nauka przez praktykę – wizyta gości z Berlina

 

We wtorek tj. 17 września br. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli mechatroników i elektryków jednej ze szkół zawodowych dla dorosłych z Berlina.
Słuchacze wraz z opiekunami przybyli do Polski w ramach programu "Leonardo da Vinci", na zaproszenie naszego partnera - ZSP nr 20 w Łodzi.

„Leonardo da Vinci” jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „ Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Program wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wymiany doświadczeń m.in. poprzez organizowanie wyjazdów zagranicznych, których celem jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, jak również poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w tym zakresie. Niezwykle ważnym aspektem w trakcie wyjazdów jest ponadto kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Podczas dwutygodniowego pobytu w Polsce goście mają bardzo napięty grafik. Wraz z uczniami ZSP nr 20 uczestniczą w codziennych zajęciach praktycznych i jednocześnie czynnie uczestniczą w życiu kulturowym naszego miasta, poznając przy tym bliżej historię Łodzi, regionu i kraju.

Wizyta w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi upłynęła w miłej i wesołej atmosferze. Było to jednocześnie bardzo interesujące spotkanie, podczas którego wymieniliśmy szereg ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń.