Łódzkie – najlepsze miejsce do inwestowania

   

Z okazji 25-lecia partnerstwa Łodzi i Stuttgartu do naszego miasta przyjechała oficjalna delegacja z Niemiec. Byli to reprezentanci władz miejskich, przedstawiciele partii politycznych, dziennikarze i pracownicy instytucji kulturalnych. Wydarzenie to stało się okazją do organizacji wielu spotkań z udziałem gości. Jednym z nich była konferencja „Łódzkie – najlepsze miejsce do inwestowania", zorganizowana w fabryce Grohmana – w Sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Stronę polską w spotkaniu reprezentowali m.in.: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień oraz prezes ŁSSE Tomasz Sadzyński, zaś stronę niemiecką nadburmistrz Fritz Kuhn. Warto dodać, że do Łodzi przyjechał również zastępca ambasadora Niemiec Joachim Bleicker.

Podczas konferencji zaprezentowano możliwości inwestycyjne Łodzi i regionu, marszałek województwa Witold Stępień w bardzo pozytywnym świetle przedstawił potencjał ludzki naszego województwa oraz możliwości jego wykorzystania.
Na spotkaniu ukazano również planowane inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a w dalszej części prezentacje swoich działań przedstawili partnerzy biznesowi Strefy z Polski i Niemiec.
O wystąpienie na temat kształcenia dualnego został poproszony również dyrektor naszej placówki Sławomir Fater.