Wymiana doświadczeń – kluczem do przyszłości...

 

W poniedziałek 14 października br. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi odwiedzili reprezentanci Związku Małych Miast Ukrainy. Naszymi gośćmi byli m.in. Pavlo Kozyrev, mer miasta Ukrainka i przewodniczący stowarzyszenia.
Ukraińska delegacja przybyła do naszego miasta na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, aby porozmawiać na temat możliwości współpracy pomiędzy małymi miastami ukraińskimi, a ich odpowiednikami w województwie łódzkim.

Wizyta w naszej placówce przebiegła w wesołej atmosferze. Spotkanie okazało się bardzo owocne i stanowiło bogatą wymianę doświadczeń w zakresie edukacji. Goście wykazali ogromne zainteresowanie tematyką szkolnictwa zawodowego oraz możliwościami realizacji wspólnych zamierzeń w przyszłości.