100% sukcesu – uroczystość wręczenia dyplomów AHK Polska

    Niezmiernie miło nam poinformować, że w środę – 16 października br. nasi absolwenci kierunku technik mechanik odebrali po raz kolejny niemieckie dyplomy ukończenia kursu kształcenia zawodowego AHK Polska – Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
System dualny, który realizujemy w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wspólnie z firmą Haering Polska zaowocował po raz kolejny 100 % zdawalnością na egzaminie AHK. 

Uroczystość wręczenia dyplomów mistrzowskich odbyła się w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Wzięli w niej udział m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej - Tadeusz Sławecki, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce - Rüdiger Freiherr von Fritsch, przedstawiciele firm Haering Polska i MAN Truck & Bus Polska, szkół uczestniczących w projekcie oraz uczniowie.

W uroczystym spotkaniu, jak co roku uczestniczył dyrektor Centrum – Sławomir Fater.

Kształcenie dualne we współpracy z firmą Haering Polska jest dla Placówki doskonałym doświadczeniem, zaś patronat Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej to niewątpliwy wyznacznik wysokiego poziomu kształcenia. Jest to dla nas również dowód na to, iż system kształcenia zawodowego oparty na kształtowaniu umiejętności praktycznych musi być ściśle związany z potrzebami pracodawcy, otwarty na nowoczesność i zmieniający się rynek pracy.