Potrzeby rynku pracy a oferta edukacyjna

   

Dnia 19 listopada br. w Radomsku odbyła się konferencja „Potrzeby rynku pracy a oferta edukacyjna", w której uczestniczył dyrektor naszej placówki Sławomir Fater.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. Głównym celem spotkania było wypracowanie odpowiednich relacji pomiędzy pracodawcami a placówkami edukacyjnymi w regionie, aby szkolnictwo zawodowe w pełni odpowiadało na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców i lokalnego rynku pracy.

Patronat honorowy nad konferencją objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, a partnerami byli Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Patronat medialny nad imprezą objęli: Radio Łódź, Dziennik Łódzki, Telewizja NTL Radomsko oraz portal „Radomsko24.pl".
Konferencja składała się z czterech bloków tematycznych. W pierwszej części przedstawiono sytuację na polskim rynku pracy, drugi blok tematyczny poświecony był ofercie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radomszczańskiego, w części trzeciej zaprezentowano oczekiwania inwestorów i pracodawców wobec przyszłego pracownika, absolwenta szkoły zawodowej. Ostatni panel tematyczny poświęcony był dobrym praktykom w obszarze współpracy szkoła – przedsiębiorca. O wystąpienia na spotkaniu poproszeni zostali partnerzy naszej placówki wśród których należy wymienić m.in. Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, firmę Haering Polska oraz Fon-SKB z Radomska.
Wśród osób uczestniczących w konferencji obecni byli przedstawiciele sejmiku województwa łódzkiego, powiatu radomszczańskiego, miasta Radomska, Kamieńska, gmin, czołowi przedsiębiorcy regionu, jak również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.