Edukacja i biznes patrzą dualnie

   

27 listopada 2013 roku w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w fabryce Ludwika Grohmana w Łodzi odbyła się konferencja pt: „Edukacja i biznes patrzą dualnie”.

 

Głównymi organizatorami spotkania byli: nasz partner ŁSSE S.A., HRP Group oraz ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, zaś przedsięwzięcie stanowi podsumowanie projektu „Kształcenie dualne szansą dla rozwoju edukacji zawodowej w województwie łódzkim” PO KL 9.2.

Nadrzędne cele konferencji to: dostarczenie wskazówek w jaki sposób nawiązywać współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami kształcenia zawodowego, jak wdrażać nowe formy edukacji zawodowej, jak kształcić i pozyskiwać wartościowych pracowników. 

Podczas konferencji zainicjowano ponadto dyskusję nad tym jaka powinna być optymalna forma kształcenia zawodowego w Łodzi i regionie oraz czy kształcenie dualne jest niezbędnym rozwiązaniem w kreowaniu nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział eksperci odpowiedzialni za kreowanie polityki edukacyjnej w obszarze szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, reprezentanci przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele, doradcy zawodowi z województwa łódzkiego.
Spośród ekspertów w dziedzinie edukacji szczególną uwagę zwróciły wystąpienia znamienitych gości: Doroty Igielskiej w zastępstwie Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marii Montowskiej –Dyrektor Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, czy Wiesławy Zewald –Doradcy Wojewody Łódzkiego.
Sferę biznesu prezentowali m.in. Tomasz Sadzyński – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Patrycja Woszczyk – Dyrektor Zarządzający HRP Perspective, Dariusz Pytlewski – Dyrektor Handlowy Haering Polska S.A., Lidia Kowalska – Członek Zarządu ds. Kontrolingu i Zarządzania, FON – SKB Sp. z o.o. S.K.A.
Bardzo dużym uznaniem wśród osób obecnych na spotkaniu cieszyło się również wystąpienie Dyrekcji Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi nt. kształcenia dualnego w praktyce.
Na konferencji dr Jakub Grabowski – Dyrektor Działu Badań i Analiz, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku w ciekawy sposób zaprezentował obszerne wyniki badań na temat postrzegania kształcenia zawodowego przez uczniów, absolwentów oraz pracodawców, zaś dr Justyna Wiktorowicz, przedstawiła warunki efektywnego wprowadzenia modelu dualnego w realia polskiego systemu edukacji.
Wydarzeniu towarzyszyły bardzo owocne warsztaty o tematyce:
- Zarządzanie pokoleniem C,
- Myślimy o rozwoju, chcemy wdrożyć kształcenie dualne – prowadzone przez przedstawicieli firmy HRP Group.