Włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego

   

„Włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego" - pod takim tytułem 2 grudnia br. w Hotelu Borowiecki w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 Cały cykl konferencji adresowany jest do pracodawców oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z różnych województw, zaś jego głównym celem jest ukazanie pracodawców w poszczególnych województwach jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.


Na spotkaniu, dobre praktyki w zakresie współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową ukazali m.in. Dariusz Pytlewski – Dyrektor Handlowy Haering Polska Sp. z o.o. wraz ze Sławomirem Faterem – Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.