Konferencja prasowa POKL w Urzędzie Marszałkowskim

   

13 lutego 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i członek Zarządu Województwa Łódzkiego odpowiedzialny za fundusze unijne Marcin Bugajski podsumowali ostatnie siedem lat realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2007 r. w ramach 143 konkursów złożonych zostało blisko 16 tys. wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, a podpisanych zostało prawie 3 tys. umów na łączną kwotę ponad 2,2 mld zł. Od 2012 roku Województwo Łódzkie było na pierwszym miejscu rankingu wśród województw pod względem wydatkowania.

W trakcie konferencji dyrektor CKUNT w Łodzi Sławomir Fater zaprezentował projekt pt: „Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie" . Dzięki dofinansowaniu ze środków POKL w ramach projektu powstała platforma edukacyjna, na której słuchacze pięciu kierunków związanych z gazownictwem, bhp, mechatroniką, mechaniką i pojazdami samochodowymi mieli dostęp do materiałów dydaktycznych. Budżet projektu przekroczył milion złotych. Obecnie trwają prace nad przystosowaniem platformy do wymiany materiałów dydaktycznych w ramach pozostałych kierunków realizowanych w Centrum.
Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (obecnie wchodząca w skład CKUNT w Łodzi) w latach 2011-2012 realizowała trzy projekty współfinansowane z funduszy unijnych. Dzięki szkoleniom dofinansowanym ze środków POKL nasi słuchacze i nauczyciele mogli zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności, a tym samym stać się bardziej atrakcyjni na rynku pracy.
Niebawem rozpocznie się nowy okres wdrażania kolejnych projektów a wraz z nim pojawią się nowe możliwości i perspektywy oraz środki na zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na drodze zwiększania współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego