XIV Piotrkowskie Targi Edukacyjne „TPS 2014”

   

Podobnie jak w ubiegłych latach gospodarzem Piotrkowskich Targów Edukacyjnych „TPS 2014" był Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1w Piotrkowie Trybunalskim.
Patronat nad Targami objęli: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łódzki Kurator Oświaty, zaś patronat medialny sprawował "Dziennik Łódzki".


21 marca 2014 r. zainteresowani mieli okazję zapoznania się z ofertami ponad 30 wystawców. Z roku na rok impreza wzbudza coraz to większe zainteresowanie, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie kształcenia ustawicznego poprzez zaprezentowanie ofert edukacyjnych lokalnych jednostek oświatowych. Wśród licznych stoisk, które przygotowali wystawcy szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z regionu piotrkowskiego zaprezentowały się również instytucje oraz organizacje zajmujące się wspieraniem polityki edukacyjnej. Tak obszerny wachlarz rozwiązań umożliwił chętnym poszerzenie ich wiedzy, znajomości oraz nawiązanie korzystnych kontaktów, które mogą być przydatne w konkurencji na rynku pracy.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu osób poszukujących nowych rozwiązań w zakresie uzupełnienia wykształcenia oraz nabywania nowych kwalifikacji zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi w partnerstwie z firmą Haering Polska S.A. zaprezentowało szeroką ofertę edukacyjną oraz stanowisko odgadywania sekwencji wyświetleń, obrazując potencjalnym kandydatom na kierunek TECHNIK MECHANIK podstawy budowy i zasady działania podstawowych elementów wchodzących w skład systemów sterowania elektropneumatycznego współczesnych maszyn i urządzeń. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za przybycie oraz okazane zainteresowanie.