Szkolenie - REHAU Sp. z o.o.

Przedstawiciele firmy REHAU Sp. z o.o. z Baranowa k. Poznania przeprowadzili w dniu 3 marca br., szkolenie dla słuchaczy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, kształcących się na kierunkach: technik urządzeń sanitarnych i technik gazownictwa.

Tematyka szkolenia obejmowała:

- zastosowanie ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego w nowoczesnym budownictwie;

- zmniejszenie zużycia energii dzięki nowoczesnym systemom okiennym i fasadowym;

- systemy wykorzystujące żródła energii;

- efektywność energetyczna w budownictwie oraz przy termomodernizacji;

- system instalacji RAUTITAN,  oraz  stosowana w nim technika połączeń za pomocą tulei

zaciskowej;

- system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej,

- gruntowe wymienniki ciepła;

- wykorzystanie geotermalnych źródeł ciepła.

Spotkanie bardzo sprawnie poprowadzili Panowie Paweł Stankiewicz i Michał Kot.

Uczestnicy szkolenia w liczbie 56 słuchaczy otrzymali materiały szkoleniowe. Potwierdzeniem  uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym będzie stosowny certyfikat umiejętnościowy.

Więcej informacji w zakresie tematycznym związanym z szkoleniem jest na stronie firmy: www.rehau.pl.

 

RM