IV Radomszczańskie Targi Pracy

   

Dnia 23 kwietnia 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyły się po raz czwarty Radomszczańskie Targi Pracy.

Wśród wielu wystawców, obok lokalnych przedsiębiorców swoją ofertę prezentowali przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych.

Wspólne stoisko Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi Filia w Radomsku z naszym partnerem – firmą FON – SKB cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony młodzieży jak i osób dorosłych.

Prezentowana oferta kształcenia zawodowego dotyczyła kierunków: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz.

Kształcenie realizowane jest w formie bezpłatnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i prowadzone jest w systemie dualnym (2 dni - zajęcia teoretyczne i 3 dni – zajęcia praktyczne w zakładzie pracy).

Głównym organizatorem IV Radomszczańskich Targów Pracy był Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, zaś pozostali partnerzy to: Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz Urząd Miasta Radomska.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły: Dziennik Łódzki, portal „nasze miasto.pl", Co Nowego, NTL Radomsko, Radio Łódź, portal „radomsko24.pl".

Jest nam niezmiernie miło, że nasza oferta edukacyjna cieszyła się tak dużym zainteresowaniem mieszkańców Radomska i okolic.

Serdecznie dziękujemy za okazane zaciekawienie i zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi Filia w Radomsku.