Współpraca Województwa Łódzkiego z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną

                                                                       

14 marca br., w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy placówek edukacyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego, w tym Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, z inwestorami ze strefy. Porozumienie podpisali marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński.

Podpisanie listu intencyjnego umożliwi wymianę informacji i doświadczeń oraz pozwoli na poznanie potrzeb edukacyjnych inwestorów i partnerów ŁSSE.

Podjęta współpraca ma na celu, między innymi dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jej efektem będzie przede wszystkim wspólna działalność na rzecz inwestorów i firm partnerskich ŁSSE, w tym uruchomienie dedykowanych kierunków kształcenia w placówkach podlegających samorządowi wojewódzkiemu. Odpowiadając na oczekiwania pracodawców w ofercie szkół pojawią się również szkolenia oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, przygotowujące wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a ŁSSE realizowana będzie przez samorządowe placówki oświatowe, w tym Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Specjalizują się one w kształceniu zawodowym młodzieży i osób dorosłych z całego regionu. ŁSSE będzie partnerem wspierającym działalność szkół policealnych SWŁ w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu i Sieradzu. /RM/