Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Pierwsi tegoroczni absolwenci kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych odebrali Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uroczystość wręczenia miała miejsce 24 marca br., w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi.

Wzięli w niej udział zarówno absolwenci, jak i słuchacze wspomnianych kierunków. Ci pierwsi na spotkanie przybyli w uroczystym nastroju, oczekując na odebranie jakże ważnego w ich życiu zawodowym dokumentu, wieńczącego półtoraroczny oraz dwuletni cykl kształcenia. Znaleźli się oni bowiem wśród tych szczęśliwców, którzy nie tylko ukończyli szkołę z wynikiem pozytywnym, ale też zdali egzamin, który składał się z etapu teoretycznego i praktycznego. Najlepsze wyniki z egzaminu osiągnęli: Tomasz Kulczyński – technik pojazdów samochodowych, Barbara Jach – technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Cezary Banaszkiewicz – technik mechatronik .

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła również Mariola Mirecka zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Agnieszka Kmita – kierownik sekcji rekrutacji i rozwoju pracowników Grupy Paradyż oraz kierownicy, opiekunowie, jak też nauczyciele uczący na wspomnianych wcześniej kierunkach.

Miłym i smacznym akcentem kończącym spotkanie był słodki poczęstunek przygotowany przez szkołę. Całość spotkania uwiecznił na pamiątkę słuchacz kierunku technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. /RM/