Nowy rok szkolny 2014/2015 w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

   

Nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi rozpoczął się tradycyjnie, spotkaniem dyrektora Centrum Sławomira Fatera ze słuchaczami i pracownikami szkoły. 6 września – uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 – w sali konferencyjnej Centrum przypomniano pokrótce historię uczelni, a nowi słuchacze mieli okazję poznać kierowników kierunków, na których prowadzone będą zajęcia w tym roku szkolnym. I tak kierunki asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik teleinformatyk oraz technik rachunkowości podlegają Grażynie Rosiak, kierunkiem technik informatyk kieruje Zofia Skoneczna, kierunkiem technik bezpieczeństwa i higieny pracy Sławomir Gajzler, a nad kierunkiem technik pojazdów samochodowych opiekę objął Andrzej Jędrzejczak.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego zakończyła się spotkaniami słuchaczy i kierowników kierunków.