List intencyjny - ERBUD Industry Sp. z o.o.

   

Szkolnictwo zawodowe musi odpowiadać potrzebom rynku pracy. Staje się wtedy wydajne i przydatne, co oznacza, że poszukujący pracy odnajdują się z poszukującymi pracowników. Obie strony zyskują, a najbardziej odczuwa poprawę sytuacji cały region. Taka myśl przyświeca stale staraniom dyrektorów szkół Samorządu Województwa Łódzkiego o poszerzanie oferty edukacyjnej opartej na współpracy z biznesem.

Realizując założenie dopasowania kształcenia do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień podpisał w dniu 9 września 2014 roku umowę o rozszerzeniu współpracy z ERBUD Industry, spółką powstałą na bazie doświadczeń firm Engorem Sp. z o.o., katowickiego oddziału ERBUD S.A. i Erbud Energetyka, a specjalizującą się w usługach inżynieryjnych oraz serwisowych w przemyśle i energetyce. 

W spotkaniu uczestniczyli: Zygmunt Artwik, prezes zarządu ERBUD Industry Sp. z o.o., Mariusz Grochowski, prokurent ERBUD Industry Sp. z o.o. oraz Sławomir Fater, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.

Współpraca Samorządu Województwa Łódzkiego z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. będzie realizowana poprzez wspólne podejmowanie inicjatyw w kształceniu zawodowym na potrzeby branży energetycznej. Już teraz chętni mogą podjąć kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej, co zezwoli im na późniejsze kształcenie w celu uzyskania zawodu technik energetyk.