IX Kongres Zarządzania Oświatą

   

W dniach 24-26 września 2014 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbył się IX Kongres Zarządzania Oświatą, w którym uczestniczyło około 750 dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych oraz pracowników kuratoriów oświaty i organów prowadzących instytucji oświatowych.

Ważnym wydarzeniem kongresu było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a przedsiębiorcami firm branży włókienniczo-tekstylnej. Porozumienie podpisali: Bogdan Wasilewski, Prezes Zarządu Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., Ewa Pluta i Andrzej Szklarczyk, wiceprezesi Fabryki Nici Ariadna S.A., Janusz Wróblewski, prezes zarządu East West Spininng Sp. z o.o., Bruno Marano, prokurent zarządu Aunde Poland Sp. z o.o., Piotr Jakubiak, prezes zarządu Dywilan S.A. oraz Wiesław Gajda, właściciel Marko-Kolor Sp. J.

Pierwszą wspólną inicjatywą wynikającą z podpisanych umów jest uruchomienie kształcenia zawodowego przygotowującego do pracy w przemyśle włókienniczym. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, we współpracy z firmami z branży włókienniczo-tekstylnej zaangażowanymi w tworzenie porozumienia z Marszałkiem Województwa Łódzkiego zostaną zorganizowane kursy zawodowe pozwalające zdobyć kwalifikacje technika włókiennika. Ich uczestnicy kształcić się będą w systemie dualnym, polegającym na połączeniu zajęć teoretycznych, odbywających się w szkole, z zajęciami praktycznymi realizowanymi bezpośrednio u pracodawcy. System ten umożliwia doskonałe przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych, a uczestniczący w procesie dydaktycznym pracodawcy dają możliwość zatrudnienia uczestników kursów już w trakcie nauki.

Wspólpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami poświęcony był podczas konferencji panel ekspercki, zorganizowany pod hasłem „Przedsiębiorcy i edukacja zawodowa – razem czy osobno?". Uczestnicy panelu podjęli próbę odpowiedzi na pytania: czy współpraca przedsiębiorcy ze szkołą zawodową to tylko koszt czy również zysk; na ile świadome jest uczestnictwo przedsiębiorcy w procesie edukacji zawodowej; czy przedsiębiorca jest partnerem czy przeszkodą w procesie edukacji zawodowej oraz jakie szanse i możliwości na rynku pracy ma absolwent obecnej szkoły zawodowej?
Moderatorami dyskusji byli: Dyrektor CKUNT w Łodzi, pan Sławomir Fater oraz pani Sylwia Laskowska, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.
W debacie uczestniczyli:
Bożena Ziemniewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego,
Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Elżbieta Czarnul – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Tomasz Abramczyk – Dyrektor Centralnego Zakładu PKP CARGO,
Bartłomiej Dobosz – Członek Zarządu Grupy SKB
Beata Kowalska – Kierownik CitoNet-Łódź Sp. z.o.o.,
Mariusz Seńko – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku.