"Własna firma krok po kroku" - seminarium

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Centrum Planowania Kariery), w dniach 26 – 30 marca 2012 roku zorganizował w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, XX edycję seminarium „Własna firma – krok po kroku”, skierowane do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:
o        Etapy rejestracji działalności gospodarczej,
o        Wybór formy opodatkowania,
o        Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
o        Formy prowadzenia działalności gospodarczej,
o        Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości (pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej),
o        Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
o        Marketing i reklama nowej firmy,
o        Rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
o        Rachunkowość i dokumentacja w firmie,
o        Pozyskiwanie lokalu na działalność gospodarczą,
o        Biznesplan.

Uczestnictwo w seminarium było bezpłatne, a po stronie prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele następujących instytucji: Urządu Miasta Łodzi (Referat Handlu, Usług i Rolnictwa); WUP-u (Europejski Fundusz Społeczny); Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM; Państwowej Inspekcji Pracy; Izby Celnej w Łodzi; Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości; Biura Rachunkowego "Niebo"; Urządu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie. 

Podczas seminarium, Katarzyna Sendal - szkolny doradca zawodowy, przedstawiła prezentację pt. "Kształcenie ustawiczne - przywilej czy konieczność dla przedsiębiorców? obejmującą ofertę kształcenia w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. /RM/