VII Europejskie Forum Gospodarcze

   

W dniach 14-15 października br. w Łodzi odbyło się VII Europejskie Forum Gospodarcze, którego głównymi tematami były energetyka i odnawialne źródła energii. W imprezie uczestniczyło ponad 2 tys. przedstawicieli biznesu oraz instytucji państwowych z kraju i zagranicy.
Wybór głównej tematyki nie był nieprzypadkowy, gdyż Łódzkie za sprawą inwestycji w energię odnawialną, a także kopalni i elektrowni w Bełchatowie, stało się zagłębiem energetycznym.
W drugim dniu trwania Forum dyskusja koncentrowała się wokół wyselekcjonowanych branż: innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody, IT/BPO, medycyny, farmacji, kosmetyków, nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zaawansowanych materiałów budowlanych.

Tego dnia odbyła się również sesja „Edukacja zawodowa w wymiarze europejskim", podczas której poruszane były aktualne problemy i zagadnienia dotyczące edukacji zawodowej w Polsce i Europie. Zaprezentowane zostały również zamierzenia i plany instytucji europejskich w kontekście nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Podsumowaniem sesji był panel dyskusyjny z udziałem wybitnych przedstawicieli środowiska biznesu, nauki i edukacji.