Wręczenie dyplomów w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec

   

21 października 2014 w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kursów kształcenia zawodowego. Z rąk ambasadora Rolfa Nikela, wiceministra Tadeusza Sławeckiego (Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik (Ministerstwo Gospodarki) dyplomy otrzymali absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych we współpracy z firmą Häring Polska S.A. w filii w Piotrkowie Trybunalskim. Nauka odbywa się w systemie dualnym. Polega na równoczesnym kształceniu w szkole (2 dni w tygodniu) i praktycznej nauce w zakładzie (3 dni w tygodniu). Odpowiednie przygotowanie i wykształcenie zawodowe to jeden z najważniejszych etapów sukcesu na gruncie zawodowym. Proponowany przez nas sposób kształcenia, najlepiej przygotowuje przyszłego pracownika do wykonywania zadań w warunkach, jakie panują w zakładzie produkcyjnym.

 

W swojej ofercie posiadamy kształcenia kursy w zawodzie technik mechanik m.in. w ramach kwalifikacji M.19., M.20., M.44.