Inicjatywa edukacyjna CKUNT w Łodzi

   

Wybór kierunku kształcenia jest jedną z istotnych decyzji podejmowanych przez uczniów ostatnich klas gimnazjów i maturzystów. Od trafnego dopasowania zdolności, zainteresowań, cech psychicznych oraz możliwości fizycznych człowieka do wykonywanego zawodu zależy powodzenie w życiu zawodowym i prywatnym. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii wystąpiło z inicjatywą edukacyjną, której celem jest przygotowanie uczniów gimnazjów do przyszłego wyboru zawodu. W ramach prowadzonego cyklu zajęć gimnazjaliści będą mieli okazję poznania charakterystyk wybranych zawodów, kwalifikacji różnych grup zawodowych, potencjalnego rynku edukacji oraz zapotrzebowania na dane zawody na lokalnym rynku pracy.

30 października 2014 r. w pracowni fotograficznej Centrum odbyło się pierwsze spotkanie z tego cyklu prowadzone przez pana Tomasza Pawlaka, w którym wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 26 w Łodzi. W trakcie zajęć gimnazjaliści nie tylko zdobyli wiedzę na temat zawodu fotografa, mieli również możliwość samodzielnego wykonania pierwszych zdjęć.