Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki 2014

   

26 i 27 listopada 2014 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki. Organizatorami tego wydarzenia byli Związek Rzemiosła Polskiego, Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Forum dotyczyło współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym a także promocji edukacji zawodowej. Szczególną uwagę poświęcono kształceniu dualnemu, które odbywa się równolegle w szkole i zakładzie pracy. Tej tematyce poświęcone było wystąpienie dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii pana Sławomira Fatera oraz pani Eweliny Cygan reprezentującej firmę FON SKB.