Kwalifikacje dla każdego

   

1 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie", organizowana w ramach projektu Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania".

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi reprezentowały panie Patrycja Wojtania i Ewelina Cygan, których wystąpienie dotyczyło dobrych praktyk edukacji dualnej.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również pani Beaty Michalskiej przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych (Europa umiejętności: kompetencje Polaków w świetle badań międzynarodowych. Krajowy system kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie) oraz pani Agnieszki Wadowskiej z Urzędu Pracy w Krakowie (Krajowy system kwalifikacji jako narzędzie rozwoju regionalnego).